Transport i drogi

Rzymianie jako pierwsi w starożytnym świecie europejskim starali się rozwiązać problem transportu i komunikacji między poszczególnymi miastami. Ponieważ ekspansja rzymska objęła nie tylko tereny środkowej i zachodniej Europy, ale również Azji Mniejszej i wybrzeży Afryki, niezbędny był system szlaków komunikacyjnych, który ułatwiałby nie tylko poruszanie się podróżującym, ale przede wszystkim transport towarów z odległych miast, należących do Rzymu.

Drogi

Rzymianie wybudowali więc około osiemdziesiąt tysięcy kilometrów dróg, tworząc w ten sposób sieć komunikacyjną, łączącą najbardziej odległe zakątki imperium. Drogi służyły przede wszystkim do celów wojskowych. Większość szlaków wiodła do prowincjonalnych ośrodków administracji rzymskiej, stanowiących centra cywilizacji grecko-rzymskiej na obszarach, na których dopiero rozpoczynał się proces romanizacji.

Drogi rzymskie miały służyć przez wieki, dlatego na mocnych fundamentach układano nawierzchnię z twardych kamieni, która obniżała się po bokach. Dzięki tego rodzaju zabiegowi woda spływała z niej na boki, co umożliwiało korzystanie z niej przez okrągły rok. Z dróg rzymskich korzystano często jeszcze w średniowieczu.

Rozbudowa sieci dróg, przyniosła także wymierne korzyści dla handlu. Przede wszystkim potaniał transport. W czasach, kiedy brakowało wygodnych szlaków komunikacyjnych, towary z odległych zakątków imperium sprowadzane były do Rzymu głównie drogą morską. Nie była to być może najłatwiejsza droga, gdyż wielokrotnie zdarzało się, że statek tonął podczas burzy, a cenny ładunek zazwyczaj szedł na dno razem ze statkiem.

Transport szlakami drogowymi był o wiele bezpieczniejszy. Ponieważ drogi służyły głównie armii, podczas licznych wypraw wojennych, podróżujący i przewożący towary czuli się znacznie pewniej. Rzadziej tez zdarzały się kupcom utraty towaru.

Źródło:

- Rzym i cywilizacja klasyczna na zachodzie, Ilustrowana Historia Świata tom III, John
M. Roberts, wyd. Świat Książki, Warszawa 1999

Literatura

Józef Wolski, "Historia powszechna. Starożytność", Warszawa PWN, wyd. III, 1979

Powieść R. Gravesa "Ja, Klaudiusz" Cesarstwo Rzymskie w czasach Klaudiusza

Historia

Historia Rzymu

Republika

Republika Rzymska

Imperium

Imperium Rzymskie

Mitologia

Mitologia rzymska

Bogowie

Bogowie Rzymscy

Legendy

Remus i Romulus

Religia

Chrześcijaństwo

Prawo

Prawo rzymskie

Architektura

Architektura

Budowle

Koloseum

Pompeje

Pompeje

Cezar

Juliusz Cezar

Cezar

Śmierć Cezara

Antoniusz

Marek Antoniusz

Kartagina

Wojny z Kartaginą

Galia

Wojny w Galii

Ludzie

Społeczeństwo

Życie

Życie codzienne

Historycy

Historycy

Drogi

Transport i drogi

Pieniądze

Monety Rzymskie

Wycieczka

Wirtualna wycieczka

Życie

Sztuka Rzymian

Szekspir

"Juliusz Cezar"